Skip to main content

Merkenrecht


U wilt een nieuw merk beschermen. Dat kan bijvoorbeeld een plantennaam zijn, of uw bedrijfsnaam, of uw bedrijfslogo. Merkbescherming is in principe op drie manieren mogelijk:
1. woordmerk, de naam wordt beschermd
2. beeldmerk, het totale ontwerp wordt beschermd
3. vormmerk, het totale ontwerp wordt beschermd inclusief de (3-dimensionale) vorm
Het merkenrecht valt onder het intellectuele eigendom. Dit houdt in dat u eigenaar kunt worden van een nieuw merk. Niemand mag dan het merk gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.

Beschermgebied

Het is niet mogelijk middels één registratie wereldwijde merkbescherming aan te vragen. De bescherming van een merk wordt meestal in gang gezet door een Benelux merkbe-scherming aan te vragen (geldig voor de landen België, Nederland en Luxemburg). Volgens de “Overeenkomst en het Protocol van Madrid” kan gelijktijdig voor alle landen van de huidige Europese Unie een merk aangevraagd / gedeponeerd worden. En u kunt natuurlijk ook per afzonderlijk land een merk aanvragen.

Woordmerk

Bij de bescherming volgens woordmerk van een merk moet een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Het merk kan een zogenaamd ‘zwak merk’ zijn. Dit betekent dat bescherming van veel voorkomende woorden vrijwel niet mogelijk is door een woordmerkbescherming. Ten tweede is het mogelijk dat een eigenaar van een gelijkend ander merk vindt dat er verwarring kan ontstaan door uw merk. Deze eigenaar zal u dan willen verbieden uw merk te gebruiken.

Beeldmerk

In veel gevallen is het verstandiger om het beeldmerk te beschermen. Dit is het totale ontwerp van het merk. Dus het gehele concept wordt geregistreerd.

Vormmerk

Wanneer een merk een 3-dimensionale afbeelding betreft, dan kunt u beschermen onder vormmerk.

Klassen

Merkbescherming vindt altijd plaats in een aantal klassen van diensten en waren die vooraf zijn gedefinieerd. Voordat u tot depot van een merk overgaat, bepaalt u in welke klassen u uw merk wilt beschermen.

Procedure

Voor de aanvraag van een Benelux Merkbescherming dient New Variety BV door de opdrachtgever te worden gemachtigd. De merkbescherming bestaat uit twee onderdelen: het onderzoek en het depot. Na toetsing door het bureau voor merkenrechten, en na 6 maanden openbaarlegging waarbij derden bezwaar kunnen maken, wordt het merkrecht al dan niet toegekend.

Informatie

Wanneer u over een nieuw merk beschikt, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met New Variety BV. Wij zijn u graag van dienst bij de bescherming van uw merk.