Skip to main content

Kwekersrecht


Het kwekersrecht valt onder het intellectuele eigendom. Dit houdt in dat u eigenaar kunt worden van een nieuw plantenras (vergelijkbaar met uitvindingen die onder octrooirecht vallen). Plantensoorten die kwekersrechtelijk zijn beschermd mogen zonder toestemming van de eigenaar van het kwekersrecht niet vermeerderd, gekweekt of verhandeld worden.

Het kwekersrecht kan per land aangevraagd worden. Voor de Europese Unie is het sinds 1995 mogelijk om middels één indiening voor alle landen van de Europese Unie kwekersrecht voor uw nieuwe ras te verkrijgen. Voor landen als de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië dient per land apart tot indiening te worden overgegaan.

Procedure

Voor het aanvragen van kwekersrecht dient New Variety BV door de opdrachtgever te worden gemachtigd. U wordt zelf de eigenaar van het kwekersrecht indien het verleend wordt. Wanneer de aanvraag wordt ingediend wordt het aanvraagrecht door het bureau voor kwekersrecht in rekening gebracht. Dit zijn eenmalige kosten.

Wanneer het onderzoek wordt gestart (najaar of voorjaar) wordt door het bureau voor kwekersrecht onderzoeksrecht in rekening gebracht. Voor de meeste gewassen is één jaar onderzoek voldoende. Voor andere gewassen zijn (maximaal) 2 jaar onderzoek vereist, waarbij dan ook een 2x het onderzoeksrecht in rekening wordt gebracht.

Bij het onderzoek let men op 3 zaken:
1. het ras dient onderscheidend te zijn 
2. het ras dient uniform te zijn
3. het ras dient stabiel te zijn
Wordt aan deze eisen voldaan, dan zal het kwekersrecht normaliter verleend worden. Het jaarlijks recht voor het in stand houden van het kwekersrecht (jaarcijns) moet pas worden betaald nadat het kwekersrecht is verleend.

Informatie

Wanneer u over een nieuw ras beschikt en u denkt er aan om dit ras te beschermen middels kwekersrecht, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met New Variety BV. Wij zijn u graag van dienst bij de bescherming van uw ras.