Skip to main content

Wie zijn wij


New Variety BV is een geheel zelfstandig en onafhankelijk bedrijf met vier medewerkers.
Jos Buskermolen - algehele leiding - contracten, royalties enz.
Lammert Koning - plantenzoeker / planthunter - zoekt in de wereld naar nieuwe rassen

New Variety biedt de volgende diensten aan:

Nieuwe rassen zoeken

New Variety zoekt wereldwijd naar nieuwe rassen die commercieel interessant zijn.

Kwekersrecht

New Variety vraag voor nieuwe plantensoorten of plantenvariëteiten het (internationaal) kwekersrecht aan. Voor de Verenigde Staten kunnen wij uw Plant Patent regelen.

Merkenrecht

New Variety vraagt voor nieuwe merken het merkenrecht aan.

Licentie-overeenkomsten

New Variety gaat in opdracht van de houder van het kwekersrecht licentie- en vermeerderingsovereenkomsten aan met vermeerderaars, kwekers en handelaren.

Royalties en controle

New Variety zorgt voor inning van de licentiegelden en de controle op naleving van de afspraken welke vastgelegd zijn in de licentie- en vermeerderingsovereenkomsten.

Marketing en promotie

New Variety verzorgt of coördineert de promotie van nieuwe plantensoorten en variëteiten.

Uitgifte

Voor kwekers en vermeerderaars die nieuwe variëteiten zoeken, biedt New Variety de door haar beheerde variëteiten aan.